Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Stap 2: AOW-Franchise 

 

 


Op deze pagina lees je dat je recht op AOW onderdeel is van je pensioen.


xxx

Als je met pensioen gaat op of na je AOW-leeftijd krijg je, naast je pensioen uit de pensioenregeling van je werkgever, ook AOW van de overheid (via de Sociale Verzekeringsbank SVB).

Voor een deel van je loon komt straks de AOW-uitkering in de plaats. Daarmee wordt rekening gehouden in je pensioenregeling. Daarom hoef je (en mag je) over een deel van je pensioengevend loon geen pensioen bij je werkgever op te bouwen. Dat deel heet de ‘AOW-franchise‘. Spreek dat laatste woord uit als ‘fransjieze’.

 

Fiscale bovengrens van pensioen

Pensioen wordt beperkt door fiscale grenzen. Die staan in de Wet op de Loonbelasting en in het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting. Die grenzen gaan over de maximale hoogte van pensioen. Het pensioen dat jij persoonlijk in werkelijkheid opbouwt, mag dus niet hoger zijn dan deze grenzen.

Op pensioenrichtleeftijd 68 is de bovengrens:

 • Bij middelloonregelingen: 75% van het gemiddelde loon, inclusief AOW.
  Dit wordt bereikt bij 40 deelnemingsjaren en een opbouwpercentage van 1,875% per jaar over de pensioengrondslag.
  Het uitgangspunt is dat in 40 jaar tijd, met een opbouwpercentage van 1,875% per dienstjaar, een ouderdomspensioen kan worden opgebouwd van 75% (40 x 1,875%) van de jaarlijkse pensioengrondslagen.
 • Bij eindloonregelingen: 66,28% van het laatstverdiende loon, inclusief AOW.
  Dit wordt bereikt bij 40 deelnemingsjaren en een opbouwpercentage van 1,657% per jaar over de pensioengrondslag.
  Het uitgangspunt is dat in 40 jaar tijd, met een opbouwpercentage van 1,657% per dienstjaar, een ouderdomspensioen kan worden opgebouwd van 66,28% (40 x 1,657%) van het laatstgenoten loon.

 

Inclusief de AOW

Zoals je hierboven leest, wordt in de berekening van het maximale pensioen rekening gehouden met de AOW die je straks ontvangt. Dus om je werknemerspensioen te berekenen, moet eerst de AOW als het ware worden verwijderd uit je pensioengevend loon. Je pensioengevend loon na ‘verwijdering’ van de AOW heet de ‘pensioengrondslag‘. Daarover lees je meer op de volgende pagina.

xxx

Koppeling met de AOW

Het bedrag van de AOW-franchise is vaak gekoppeld aan de (stijgingen van de) AOW, maar dat hoeft niet per sé. Er is een minimaal bedrag, maar de AOW-franchise mag ook hoger zijn. Hoe hoger het bedrag van de AOW-franchise, hoe lager je pensioen. En omgekeerd. Je werkgever kan vanaf het minimale bedrag elk willekeurig bedrag kiezen.

Vanaf 1 januari 2015 is het pensioen dat je maximaal mag opbouwen, beperkt door de overheid. Daarom heeft de overheid een minimale AOW-franchise ingesteld.

xxx

Hoe hoog is de minimale AOW-franchise?

 • Bij middelloonregelingen: 100/75 x de zelfstandige AOW voor een gehuwde.
  In 2024 is de minimale franchise dan € 17.545.
 • Bij eindloonregelingen: 100/66,28 x de zelfstandige AOW voor een gehuwde.
  In 2024 is de minimale franchise dan € 19.853.xxx

Rekenvoorbeeld

Op de vorige pagina zijn we begonnen met een rekenvoorbeeld. Op deze en de volgende pagina’s werken we dat uit.

Stel: je pensioengevend salaris is € 54.802. Zie ook de vorige pagina “Pensioengevend loon“.

 • Heb je een middelloonregeling? Dan is de AOW-franchise die van jouw loon wordt afgetrokken minimaal € 14.802 (2022).

Je pensioengrondslag zou in dit voorbeeld € 40.000 zijn.

 • Heb je een eindloonregeling? Dan is de AOW-franchise die van jouw loon wordt afgetrokken minimaal € 16.749 (2022).

Je pensioengrondslag zou in dit voorbeeld € 38.053 zijn.


Door naar
‘Stap 3: Pensioengrondslag’
Terug naar
‘Stap 1: Pensioengevend loon’