Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Uitleg: Hoe werkt Middelloon? 

 

 


Op deze pagina lees je wat een middelloonregeling is en hoe deze werkt.


xxx

In een Middelloonregeling hangt je pensioen af van je pensioengrondslag, je dienstjaren en het opbouwpercentage per dienstjaar. Elk (dienst)jaar bouw je van je pensioengrondslag een stukje van je totaal bereikbare pensioen op. Je totaal bereikbare pensioen is dus een optelsom van al die stukjes pensioen in elk dienstaar.

Het stukje pensioen dat je in een bepaald jaar opbouwt, is gekoppeld aan het pensioengevend loon van dat betreffende jaar. Je pensioengevend loon is de basis van je pensioengrondslag. Je totaal bereikbare pensioen hangt dus af van je gemiddelde loon over al die jaren. Vandaar de term ‘middelloon’.

Wijzigingen (verhogingen of verlagingen) van je pensioengrondslag werken alleen door in pensioen dat je vanaf die wijziging opbouwt (dus in toekomstige dienstjaren). Niet in pensioen dat je vóór de wijziging (in verleden dienstjaren) al had opgebouwd. Het pensioen dat je al hebt opgebouwd, verandert niet meer.

 


Rekenvoorbeeld

Op de pagina “Dienstjaren” hebben we een rekenvoorbeeld uitgewerkt. We hebben daar het ouderdomspensioen berekend in het eerste jaar nadat je in dienst van deze werkgever bent gekomen

De opbouw in het eerste jaar was € 750.

Stel dat je pensioengevend loon in het tweede jaar is gestegen naar € 57.344. Stel dat de AOW-franchise gelijk is gebleven. Waardoor je pensioengrondslag in het tweede jaar € 57.344 – € 14.802 = € 42.542 is geworden.

Hierboven kon je lezen, dat een wijziging van je pensioengrondslag alleen geldt voor toekomstige diensttijd.

Je begon in het rekenvoorbeeld met 20 dienstjaren. Na 1 jaar zijn je toekomstige dienstjaren dus 19 jaar.

Hoeveel is nu de opbouw in dit tweede jaar?

De opbouw is € 42.542 x 1,875% = 797,66.

En hoeveel is je totaal bereikbare pensioen?

Je oude pensioengrondslag was € 40.000. Je nieuwe pensioengrondslag is € 42.542. Een verschil dus van € 2.542.

Deze € 2.542 vermenigvuldig je met het jaarlijkse opbouwpercentage van 1,875% en je toekomstige diensttijd van 19 jaar. Daaruit komt een bedrag van € 905,59. Deze tel je op bij je oude totaal bereikbare pensioen van € 15.000. Je nieuwe totaal bereikbare pensioen is dan € 15.905,59 bruto per jaar.

 

Loop je nog risico in een middelloonregeling?
Jazeker. Je loopt inflatierisico: de geldontwaarding tot aan de pensioenrichtleeftijd wordt in beginsel niet gecompenseerd, waardoor de koopkracht van je opgebouwde pensioen geleidelijk wordt uitgehold. Een werkgever kan besluiten om indexaties (toeslagen, extra stukjes pensioen) te geven over je opgebouwde pensioen. Dan kan het inflatierisico geheel of voor een deel tegengaan. Maar je werkgever is dit niet verplicht.

In je Pensioen 1-2-3, op je UPO en in het pensioenreglement zie bij bij het onderwerp ‘Toeslagen’ of en wanneer je recht hebt op indexaties van je pensioen.


 

Door naar
‘Start: wat is pensioen?’
Terug naar
huis (‘Home’)