Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Hoeveel heb ik nodig 

 

 


Op deze pagina lees je hoe je kunt bepalen hoeveel pensioen je straks nodig hebt, of je genoeg hebt en wat extra pensioen je ongeveer zou kosten.


 

Hoeveel pensioen heb je eigenlijk nodig?

Pas als je dat weet, kan je voor jezelf bepalen of je straks genoeg hebt. Of niet.

Dus of je nog actie moet nemen. Of niet.

Hieronder krijg je een paar hulpmiddelen.

 

Objectief doel voor de fiscus: Middelloon.

De belastingdienst denkt bij maximale opbouw van pensioen aan het bereikbare pensioen volgens een Middelloonregeling. De maximale opbouw in een Beschikbare-premieregeling is daar van afgeleid.

Bij een Middelloonregeling gaat de belastingdienst uit van een opbouw van maximaal 75% van het gemiddelde loon over 40 jaar werken. Dit is inclusief AOW.

O jee, dat maakt het wel een beetje lastig om zelf te rekenen. Want weet jij nog wat je 40 jaar geleden verdiende? Dat zou je wel moeten weten om je gemiddelde loon uit te rekenen en daar 75% van te nemen.
Gelukkig is er een alternatief: dan kijken we niet naar Middelloon, maar naar Eindloon. Dat gaat uit van maximaal 66,28% van je laatstverdiende loon. Inclusief AOW.

 

Subjectief doel voor jezelf: Hoeveel heb jij echt nodig?

Dat kan alleen jijzelf bepalen. Sommige zaken hebben rechtstreeks invloed op je besteedbare inkomen. Bijvoorbeeld of je hypotheek straks is afgelost. Of je kinderen het huis uit zijn. Of je nog voor een deel blijft werken. Hoeveel je andere vaste lasten zijn. Andere zaken zijn voor de één belangrijker dan voor de ander. Bijvoorbeeld of je wilt gaan reizen? Heb je een dure hobby? In wat voor auto wil je (blijven) rijden?

 

Hoeveel heb je al?

Het is mooi dat je elk jaar een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) krijgt. Daarop staat hoeveel pensioen je krijgt als je met pensioen gaat. Je kunt het ook opzoeken op het Pensioenregister van de overheid. Daarop staat al je pensioen van al je werkgevers, en je AOW. Ik raad je aan om daar eens een bezoekje te brengen. Eenvoudiger wordt het niet. Wil je weten hoe het Pensioenregister werkt? Bekijk dan dit filmpje.
Er is ook een app: de pensioenchecker. Deze is gemaakt door een samenwerkingsverband van de Pensioenfederatie (voor de Nederlandse pensioenfondsen) en Nederlandse pensioenuitvoerders. Iedereen die in Nederland pensioen opbouwt kan de app gebruiken. Gratis. Download de app en binnen een paar minuten weet je hoeveel inkomen je later hebt.

 

Genoeg of niet genoeg? Rekentool.

Op de website van Wijzer in geldzaken staat een rekentool. Deze is ontwikkeld door het Nibud in samenwerking met Wijzer in geldzaken. Met deze tool kan je een heleboel zaken aangeven die voor jou van toepassing zijn. Aan het eind geeft de tool aan of je straks voldoende hebt of niet. Heb je straks niet genoeg? Dan hebben ze ook tips voor wat je er zelf aan zou kunnen doen.

En uiteraard kan je ook zelf uitrekenen of je straks genoeg hebt. Hoe je dat doet, lees je in het voorbeeld hieronder. In zeven simpele stapjes ben je klaar.

P.s.: in het voorbeeld hieronder ga ik uit van je laatstverdiende loon. Want voor je gemiddelde loon moet je ook weten wat je de afgelopen 40 jaar hebt verdiend. Wie weet dat nog? Ik niet in elk geval.


 

Voorbeeld

Stap 1: Kijk op je jaaropgave(n) van afgelopen jaar hoeveel je bruto inkomen totaal was.
Bijvoorbeeld: € 45.000 (ik noem maar een bedrag).

 

Stap 2: Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl, het pensioenregister van de overheid.
Daar vind je al jouw pensioenen bij elkaar op een rij. Van al je werkgevers. En je AOW.
Log in met je DigiD. Ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden. De website haalt nu automatisch al jouw bekende pensioengegevens op.
Onder ‘Mijn gegevens’ zie je nu al je pensioenen op een rijtje.

 

Stap 3: Haal de gegevens over je AOW op.
Dat doe je door bij ‘Wat is mijn levenssituatie’ een keuze te maken of je een partner hebt of alleenstaand bent. Dat maakt uit voor de hoogte van je AOW.

 

Stap 4 (niet verplicht) maar wel handig: Vul het bedrag in dat je nu elke maand als netto inkomen op je bankrekening krijgt.
Als je hier een bedrag invult, dan kan de website zo meteen het verschil berekenen tussen je inkomen nu en straks.

 

Stap 5: Klik op ‘Bekijk mijn pensioenoverzicht’. Je komt dan terecht in het tabblad ‘Mijn pensioen nu’. Daar staat hoeveel pensioen je nu al hebt opgebouwd. Dat is fijn om te weten. Maar interessanter is het om te weten, hoeveel je straks krijgt. Dus ga naar het tabblad ‘Mijn pensioen straks’.

 

Stap 6: Je ziet nu links, verticaal, een soort ’tijdlijn’. Je ziet per leeftijd welke bedragen je netto per maand krijgt.
Bijvoorbeeld: als je klikt bij de knop ’67 jaar’ zie je dat je krijgt vanaf je AOW-datum, zie het onderstaande voorbeeld:

 

 

Je ziet:

 • Je bruto jaarlijkse bruto AOW-bedrag.
  In dit voorbeeld € 10.641.
 • Je bruto jaarlijkse pensioen(en) bij verschillende pensioenuitvoerders.
  In dit voorbeeld € 308 + € 449 + € 14.400 + € 6.507.
 • Onder de streep: Je totaal te bereiken bruto werkgeverspensioen en bruto AOW.
  In dit voorbeeld € 32.305 bruto per jaar.
 • Dat totale bedrag omgerekend naar een netto bedrag per maand.
 • Hoeveel dat netto meer of minder is dan je nu netto per maand aan loon en/of ander inkomen krijgt. Je moet dan wel eerst de bovenstaande ‘Stap 4’ hebben ingevuld.

 

Stap 7: Je weet uit stap 1 hoeveel je bruto inkomen vorig jaar was.

In het voorbeeld: € 45.000
Je weet uit stap 6c hoeveel je totale bruto jaarbedrag van AOW plus werkgeverspensioen(en) wordt.
In dit voorbeeld € 32.305.
Deel nu het bedrag uit stap 6c door het bedrag uit stap 1.
In dit voorbeeld: € 32.305 gedeeld door € 45.000.
In dit voorbeeld komt daar uit: 71,788%.
Objectief gezien (volgens de fiscus) is dat genoeg. Want het is meer dan 66,28% van het laatstverdiende loon.

 


Kom jij met jouw persoonlijke bedragen uit op 66,28% of meer? Hoera! Zie hierboven bij “Objectief doel voor de fiscus’. Geniet er maar van!

Kom jij met jouw persoonlijke bedragen uit op minder dan 66,28%?
Neem dan actie! Neem de regie over jouw pensioen. Ga eens praten met een financieel adviseur of een financieel planner.
Als je het niet via een adviseur wilt regelen, kan je er ook voor kiezen om zelf extra pensioen te regelen. Bijvoorbeeld door extra pensioen op te bouwen via de pensioenregeling van je werkgever (als dat kan). Of privé via een lijfrente. Afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden is de premie aftrekbaar van de belasting. Dan betaalt de belasting mee aan jouw pensioen.

 

Wat kost extra pensioen?

Extra pensioen kost geld. Hoe je het ook wendt of keert: je zet nu geld apart voor later. Dat geld kan je dus nu niet meer gebruiken voor bijvoorbeeld een weekendje weg of iets dergelijks. Dat vereist van jou het vermogen om verder te kijken dan het hier & nu.

Om een goede beoordeling te kunnen maken, moet je natuurlijk wel eerst weten wat het je zou kosten. Dat hangt er van af hoeveel pensioen je wilt of kunt regelen, hoeveel je nodig hebt, op welke manier je het regelt en eventueel bij welke instantie.

Om je toch alvast een idee te geven, is er een mooie rekentool: ‘Zelf berekenen’. In het onderdeel ‘Pensioen & AOW’ kan je zelf getallen ingeven. Daarmee rekent de tool voor je uit, wat het je ongeveer zou kosten. Het is een grove indicatie, maar dan heb je in ieder geval een richtlijn.

p.s.: in die tool staat het rendement ‘bij het sparen’ en ’tijdens de uitkeringen’ standaard op 4%. Dat is te hoog. Reken jezelf niet rijk. Zet dit op 1%, dat is realistischer.

 

Hoe dan ook: neem de regie!

Je bent goed bezig! Want door deze pagina te lezen, ben je bezig de regie te nemen. En dat is goed, het is tenslotte JOUW pensioen! Ik hoop niet dat je verwacht dat iemand anders het voor je gaat regelen. Een beter pensioen begint bij jezelf.

Zorg in ieder geval dat je nabestaanden goed verzorgd achterblijven als jou iets overkomt!

 

Naar UPO
(Uniform Pensioen
Overzicht)
Terug (Home)