Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Uitleg: Indexatie


 

 

 

 


Op deze pagina lees je over indexatie van pensioen.


 

Wat zijn indexaties?

Indexaties, of ’toeslagen op pensioen’, zijn extra stukjes pensioen boven op het pensioen dat je al hebt opgebouwd.

Indexaties hebben een koppeling met de toekomstige koopkracht van je pensioen. Want door inflatie wordt je opgebouwde pensioen minder waard. Hoeveel is bijvoorbeeld € 1.000 over 20 jaar nog waard? Om die inflatie tegen te gaan, zou het goed zijn als je opgebouwde pensioen regelmatig wordt geïndexeerd. Verhoogd dus met een extra stukje pensioen.

 

Voorwaardelijk of onvoorwaardelijk?

Indexaties kunnen voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zijn.

 • Voorwaardelijke indexatie wil zeggen dat er een voorwaarde is waaraan eerst voldaan moet zijn. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn, dat het geven van indexaties/toeslagen afhangt van winst die de verzekeraar of pensioenfonds eventueel maakt en die dan gebruikt gaat worden voor indexaties/toeslagen. Of dat de werkgever eventueel zelf geld beschikbaar stelt voor indexaties/toeslagen en dat elk jaar opnieuw bekijkt.
 • Onvoorwaardelijk  betekent dat de indexaties altijd worden gegeven. Ze zijn niet afhankelijk van een voorwaarde.
 • Indexaties kunnen ook voor een deel voorwaardelijk en voor een deel onvoorwaardelijk zijn.

Welke vorm van indexatie jij hebt, vind je terug in je pensioenreglement (hoofdstuk ‘Toeslagen op pensioen’), op je Pensioen 1-2-3 en op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
Op deze laatste twee is het makkelijk zoeken: zoek naar het plaatje met het boodschappenkarretje:

 

 

 • Staat er bij het plaatje van het boodschappenkarretje “Loon”? Dan hebben we het over welvaartsvast. Het betekent dat je pensioen (voor een deel?) wordt geïndexeerd met de gemiddelde stijging van de lonen in Nederland in een bepaalde periode.
 • Staat er bij het plaatje van het boodschappenkarretje ”Prijs”? Dan hebben we het over waardevast. Het betekent dat je pensioen (voor een deel?) wordt geïndexeerd met de gemiddelde stijging van de prijzen in Nederland in een bepaalde periode.
 • Staat er bij het plaatje van het boodschappenkarretje verder niets? Dan hebben we het niet over welvaartsvast of waardevast, maar over iets anders. Wat er dan precies geldt, staat in je pensioenreglement (hoofdstuk ‘Toeslagen op pensioen’), op je Pensioen 1-2-3 en op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 

De praktijk: Indexaties van de AOW en indexaties door Pensioenfondsen

 • Indexatie AOW
  De AOW gaat is per 1 januari 2023 met 10,15% omhoog gegaan.
 • Indexatie door pensioenfondsen
  De opgebouwde en ingegane pensioenen bij de meeste pensioenfondsen zijn al heel lang niet geïndexeerd. Dat kwam door de lage dekkingsgraad. En die hangt weer samen met de rente die heel lang erg laag stond. Door een aantal oorzaken is die rente sinds half 2022 weer aan het stijgen. Ook mogen pensioenfondsen met het oog op de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen een lagere dekkingsgraad aanhouden voordat ze mogen indexeren. Een aantal fondsen heeft daarom alsnog indexaties van pensioenen toegekend.

  • 2023: De Nederlandse pensioenen zijn per 1 januari 2023 met gemiddeld 7,18% gestegen. Dit kon als gevolg van verbeterde dekkingsgraad, tijdelijke regels en maatschappelijke druk vanwege de flinke inflatie.
   Uitschieters in de indexatie waren de gepensioneerden van tabaksfabrikant British American Tobacco. Zij kregen een  toeslag van 14,72%. Ook ambtenaren, Heineken-personeel, spoorwegmedewerkers en de creatieve sector kregen een indexatie van meer dan 10%.
  • 2022: De Pensioenfederatie heeft op 20 december 2022 een Overzicht indexatiebesluit pensioenfondsen over 2022 (©Pensioenfederatie) gepubliceerd. Hierin staan de eventuele indexaties over 2022 van aangesloten pensioenfondsen. De Pensioenfederatie wil de lijst regelmatig updaten.