Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Uitleg: Pensioenbreuk 

Op deze pagina lees je wat een pensioenbreuk is. En hoe je die eventueel kunt repareren.


 

Verander je van baan? Dan kan je een zogenoemde ‘pensioenbreuk’ oplopen. In je nieuwe baan ga je er meestal op vooruit omdat je meer gaat verdienen. Maar je totale pensioen blijft in verhouding iets achter. Want je opgebouwde pensioen bij je vorige werkgever wordt natuurlijk niet aangepast aan je hogere loon bij je nieuwe werkgever. Ook sluiten de pensioenregelingen van je oude en je nieuwe werkgever vaak niet (helemaal) op elkaar aan.

Een pensioenbreuk hoeft niet altijd een probleem te zijn. Neem je genoegen met een pensioen dat niet helemaal optimaal is? Dan zou je er voor kunnen kiezen om je pensioenbreuk niet per sé te willen repareren. Maar wil je zoveel mogelijk doen om een pensioenbreuk te repareren? Dan zou je kunnen kiezen voor waardeoverdracht.

Dan moet je wel eerst weten of je een pensioenbreuk hebt. En zo ja, hoe groot.

 

Rekenvoorbeeld

Stel je werkt al 15 jaar bij bedrijf A.

Je bouwt ouderdomspensioen op in de eindloonregeling van dat bedrijf.

Je opgebouwde ouderdomspensioen bij bedrijf A is dan:

€ 30.144 x 1,327% x 15 dienstjaren = € 6.000 (afgerond op hele euro’s).

 

Stel dat je uit dienst gaat bij bedrijf A.

Daarna ga je tegen een hoger loon werken bij bedrijf B.

De pensioenregeling van bedrijf B is exact hetzelfde als van bedrijf A.

Het ouderdomspensioen dat je kunt opbouwen bij bedrijf B is dan:

€ 36.172 x 1,327% x 25 dienstjaren =€ 12.000 (afgerond op hele euro’s).

In totaal kan je dus opbouwen bij bedrijf A en bedrijf B samen:

€ 6.000 + € 12.000 = € 18.000

 

Hoe groot is nu je pensioenbreuk?

Stel dat je in dienst zou zijn gebleven bij bedrijf A,

met je hogere loon (en hogere pensioengrondslag) van bedrijf B.

Dan had je kunnen opbouwen bij bedrijf A:

€ 36.172 x 1,327% x (15 + 25 =) 40 dienstjaren = € 19.200 (afgerond op hele euro’s).

Maar je bouwt in werkelijkheid op: € 18.000

Je pensioenbreuk is € 19.200 – € 18.000 = € 1.200.

 

Waardeoverdracht

Een manier om pensioenbreuk te repareren, helemaal of voor een deel, is ‘waardeoverdracht’. Je neemt dan je opgebouwde pensioen mee naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Maar waardeoverdracht is lang niet altijd zinvol. Zie ook de pagina ‘Uitleg: Waardeoverdracht’.


Door naar
‘Start: Wat is pensioen?
Terug naar
huis (‘Home’)