Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Stap 4: Bepalen welk soort pensioenregeling jij hebt 

 

 


Op deze pagina stellen we eerst samen vast welk soort pensioenregeling jij hebt.

Je reis gaat daarna verder langs alleen de onderwerpen die voor jou interessant zijn.


xxx

Wat voor soort pensioenregeling heb je? Wanneer je met pensioen gaat, krijg je dan eenmalig een beleggingswaarde die je op je pensioendatum omzet in pensioenuitkeringen? Of krijg je een vast pensioen in periodieke uitkeringen? Wat is het verschil en wat is het effect? Dat gaan we hieronder samen bekijken. Na de korte uitleg ben jij in staat om zelf vast te stellen welk soort pensioenregeling je hebt. Dat bepaalt jouw verdere reisroute door deze site. Want ik laat je NIET zien wat je NIET hebt. Je hebt wel iets beters te doen.

Salaris-diensttijd (middelloon of eindloon)

 

Beschikbare premie (voor een beleggingskapitaal dat je op je pensioendatum omzet in pensioen)

 

Uitleg

Er zijn volgens de Pensioenwet drie ‘smaken’ pensioen:

1) ‘Uitkeringsovereenkomst’ of ‘Salaris-diensttijdregeling’

Een uitkeringsovereenkomst vind je meestal terug onder de varianten: Middelloon of Eindloon. Hoe herken je dit op je Pensioen 1-2-3: zoek naar het plaatje dat bij jouw pensioenregeling hoort.

 

2) ‘Premieovereenkomst’ of ‘(Beschikbare) premieregeling’

Die vind je meestal terug in de vorm van een beleggingspensioen. Er bestaan ook nog wat oudere varianten, zoals een Kapitaal bij Leven regeling.

 

3) ‘Kapitaalovereenkomst.’

Komt erg weinig voor en laat ik buiten beschouwing.

 

 


Heb je het plaatje teruggevonden op jouw Pensioen 1-2-3? Dan weet je nu wat voor soort pensioenregeling jij hebt.

 

Maak nu hieronder een keuze om verder te lezen over de soort pensioenregeling die jij hebt.

Door naar
‘Je hebt een
Beschikbare-premieregeling’

 

 

Terug naar
‘Stap 3: Pensioengrondslag’

 

 

 

 

 

 

Door naar
‘Je hebt een Middelloon-
of Eindloonregeling’