Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Uitleg: Fiscale pensioenleeftijd 

 

 


Op deze pagina lees je dat de pensioenleeftijd in je pensioenreglement bepaalt hoeveel je maximaal per jaar mag opbouwen van de belastingdienst.


xxx

Wat is de ‘fiscale pensioenleeftijd’?

De clou zit in het woord ‘fiscale’. Zoals in andere pagina’s op deze website al beschreven, mag je van de fiscus maar tot een bepaald plafond pensioen opbouwen. Want als je onbeperkt pensioen zou mogen opbouwen, zou je werkgever ook onbeperkt premie kunnen aftrekken van de belasting. En dat wil de fiscus niet. Dus er zijn fiscale grenzen aan hoeveel pensioen je mag opbouwen.

De belastingdienst gaat vanaf 1 januari 2018 uit van een pensioenrichtleeftijd 68 in pensioenregelingen. Ook in het Pensioenakkoord 2019 blijft dit 68 jaar. Daar horen bepaalde maximale opbouwpercentages per jaar bij. Hogere opbouwpercentages mogen niet, lagere mogen wel.

Bij een fiscale pensioenleeftijd 68 mag je:

Bij beschikbare premieregelingen worden de percentages beschikbare premie in de maximale premiestaffel afgeleid van een middelloonregeling.

 

Eerdere pensioenleeftijd in jouw pensioenreglement?

Mag er ook een lagere pensioenrichtleeftijd in je pensioenregeling staan? Bijvoorbeeld 67 of 65? Ja hoor, ook na 1 januari 2018 mag een lagere pensioenrichtleeftijd dan 68 worden opgenomen. Maar dan worden de maximale jaarlijkse opbouwpercentages wel lager.

  • Bij een fiscale pensioenleeftijd 67 mag je in een middelloonregeling maximaal 1,738% van je pensioengrondslag per jaar opbouwen. In een eindloonregeling is dat 1,535%.
  • Bij 66 is het maximaal 1,614% in een middelloonregeling en maximaal 1,426% in een eindloonregeling.
  • Bij 65 is het maximaal 1,502% in een middelloonregeling en maximaal 1,327% in een eindloonregeling.
Door naar
‘Start: Wat is pensioen?’
Terug naar
huis (‘Home’)