Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Middelloon/Eindloon: Hoeveel procent bouw je per jaar op?


 

 

 


Op deze pagina lees hoeveel procent per jaar je opbouwt in een middelloon- of eindloonregeling.


xxx

Weet je het nog? Op de pagina ‘Pensioengrondslag‘ kon je lezen,

dat over je pensioengrondslag je pensioen wordt berekend.
In formule:
Pensioengevend loon min AOW-franchise = Pensioengrondslag

 

Maar hoe dan?

In een Middelloon- of Eindloonregeling bouw je per dienstjaar een percentage van je pensioengrondslag op.

Hoe hoog is het maximale percentage dat je per dienstjaar mag opbouwen?

In het overzicht hieronder zijn de maximale opbouwpercentages opgenomen voor ouderdomspensioen. Dit overzicht geldt vanaf 1 januari 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Hoe ontstaat zo’n opbouwpercentage eigenlijk?

Nog niet eens zo lang geleden ging men er vanuit, dat ouderdomspensioen inclusief AOW ongeveer 70% van je laatstverdiende salaris zou moeten zijn. Men ging er ook vanuit, dat je werkte van je 25e tot je 65e. Dus 40 jaar. Als je 70% deelt door 40 jaar, kan je 1,75% per jaar opbouwen. Want 40 x 1,75 = 70.

Tegenwoordig is dat bij een Middelloonregeling 75%.

De fiscale pensioenleeftijd is tegenwoordig 68 jaar.

75% gedeeld door 40 jaar werken = 1,875%.

 

Op de pagina ‘AOW-franchise‘ kon je lezen dat pensioen tegenwoordig wordt beperkt door fiscale grenzen:

 • Bij een Middelloonregeling is dat 75% van het gemiddelde loon, inclusief AOW.
 • Bij een Eindloonregeling is dat 66,28% van het laatstverdiende loon, inclusief AOW.

 

 

 

 

Waarom is het eigenlijk 75% of 66,28% en niet gewoon 100%?

Men gaat er in Nederland vanuit, dat je na pensionering minder geld nodig hebt:

 • Je hypotheek (als je die hebt/had) is afgelost, dus je hebt geen geld meer nodig voor het betalen van je hypotheeklasten.
 • Je kinderen (als je die hebt) zijn de deur uit. Kinderen kunnen soms flink drukken op je budget.
 • Je hebt geen kosten meer om naar je werk te gaan of om je werk te kunnen doen. Misschien gebruik je je auto minder, of heb je geen kosten meer voor Openbaar Vervoer. En je hoeft minder representatieve kleding aan te schaffen. Dat soort dingen.
 • Na je AOW-leeftijd kom je met je onderste deel van je inkomen in een lager belastingtarief, je betaalt geen AOW-premie meer. Op de site van de Belastingdienst staan de tarieven.

Rekenvoorbeeld

Op de vorige pagina’s zijn we begonnen met een rekenvoorbeeld. Op deze en de volgende pagina’s werken we dat uit.

Stel: je pensioengevend loon is € 54.802. Zie ook de vorige pagina’s “Pensioengevend loon” en “AOW-Franchise” en “Pensioengrondslag“.

 • Heb je een middelloonregeling? Dan is de AOW-franchise die van jouw loon wordt afgetrokken minimaal € 14.802 (2022).
  Je pensioengrondslag zou in dit voorbeeld € 54.802 – € 14.802 = 40.000 zijn.
  Je opbouwpercentage zou bij pensioenrichtleeftijd 68 maximaal 1,875% per jaar zijn.
  Dan bouw je dit jaar dus € 40.000 x 1,875% op. Dat is 750.
 • Heb je een eindloonregeling? Dan is de AOW-franchise die van jouw loon wordt afgetrokken minimaal € 16.749 (2022).
  Je pensioengrondslag zou in dit voorbeeld € 54.802 – € 16.749 = 38.053 zijn.
  Je opbouwpercentage zou bij pensioenrichtleeftijd 68 maximaal 1,657% per jaar zijn.
  Dan bouw je dit jaar dus € 38.053 x 1,657% op. Dat is 630,54.
Door naar
‘Stap 6 bij
Middelloon/Eindloon:
Dienstjaren’
Terug naar
‘Je hebt een
Middelloon of-
Eindloonregeling’