Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Stap 5: Je hebt een Middelloon- of Eindloonregeling 

 

 


Op deze pagina lees je wat een uitkeringsovereenkomst is. Ofwel een salaris-diensttijd regeling. In de vorm van een middelloonregeling of een eindloonregeling.


xxx

De term ‘Uitkeringsovereenkomst’ komt uit de Pensioenwet. Bij pensioenregelingen die een ‘uitkeringsovereenkomst’ zijn, is de toezegging aan de werknemer een (bepaalde hoogte van) pensioenuitkering. Bijvoorbeeld een pensioenuitkering die is afgeleid van je eindloon ofwel je laatstverdiende loon. Of van je middelloon, je gemiddelde loon. De hoogte van je pensioen is zeker. Hoeveel het kost, volgt uit de tarieven van de verzekeraar of pensioenfonds.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een ‘Premieovereenkomst’. Daar is de toezegging aan de werknemer een (bepaalde hoogte van) premie. Hoe hoog je pensioenuitkering wordt, volgt uit de tarieven van de verzekeraar of pensioenfonds voor het kopen van pensioen. De ingelegde premie is zeker, de uitkomst (de hoogte van je pensioen) is onzeker.

 

Uitkeringsovereenkomsten heten ook wel ‘salaris-diensttijdregelingen’. Waarom? Omdat de hoogte van de pensioenuitkering vooral wordt afgeleid van je salaris (ofwel je pensioengevend loon) en van je diensttijd. Je diensttijd is de totaal verwachte tijd dat je in dienst bent van de werkgever die deze pensioenregeling toezegt. Bijvoorbeeld de tijd tussen je datum van indiensttreding en je pensioenrichtleeftijd (dat is de leeftijd die in je pensioenreglement staat om met pensioen te gaan, bijvoorbeeld 65, 67 of 68). Elk jaar van deze diensttijd bouw je een stukje van je uiteindelijke pensioen op. Later meer daarover.

xxx

 

 

 

 

Er zijn twee soorten uitkeringsovereenkomsten ofwel salaris-diensttijdregelingen:

Middelloon en Eindloon. Op je Pensioen 1-2-3 zie je welke soort jij hebt. Dat zie je terug aan één van bovenstaande plaatjes die ook op je Pensioen 1-2-3 staan.

Maak hieronder je keuze voor verdere uitleg over

Door naar
‘Uitleg: hoe werkt
Middelloon?’

Middelloon

OF

Eindloon

 

 

 

 

 

Door naar
‘Uitleg: Hoe werkt
Eindloon?’

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar
‘Stap 4:
Bepalen welk soort
pensioenregeling jij hebt’
Door naar
‘Stap 5 bij Middelloon:
Hoeveel procent bouw je
per jaar op?’