Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Uitleg: Opbouw of risico? 

 

 


Op deze pagina lees je wat het verschil is tussen:

 • pensioen dat je opbouwt en
 • pensioen dat verzekerd is op risicobasis.

xxxxxx

Pensioen kan ‘onder de motorkap’ verzekerd zijn op twee manieren:

 • Op ‘opbouwbasis‘ of
 • Op ‘risicobasis‘.

Het grote verschil is, dat je in pensioen op risicobasis geen waarde opbouwt. Het vervalt als je uit dienst gaat of met pensioen.


 

Opbouwbasis

In deze pensioenvormen zit een spaar-element. Je bouwt waarde op in dit pensioen.x

 • Ga je uit dienst of met pensioen? Dan blijft bij de verzekeraar of pensioenfonds het pensioen verzekerd dat je tot dan al hebt opgebouwd. Je kunt dit pensioen (als je wilt) ook meenemen naar de pensioenuitvoerder van je volgende werkgever.
 • Voordeel: Zie boven, als je uit dienst gaat of met pensioen, blijft je al opgebouwde pensioen nog verzekerd.
  Voorbeeld bij partnerpensioen: Is jouw partnerpensioen op opbouwbasis verzekerd en ga je uit dienst? En overlijd je daarna? Dan krijgt jouw partner de uitkeringen uit het opgebouwde partnerpensioen.
 • Voordeel: Als je uit dienst gaat kan je het opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenuitvoerder van je volgende werkgever. Dat heet waardeoverdracht. Daarmee ga je een pensioenbreuk tegen.
 • Nadeel: het opbouwen van waarde kost meer geld dan alleen het verzekeren van risico (zie hieronder bij ‘Risicobasis’). Opbouwen van waarde maakt de pensioenregeling duurder. Betaal je een eigen bijdrage? Dan is die mogelijk hoger dan bij pensioen op risicobasis.
  xxx
 • Voorbeelden van pensioenvormen:
  • Ouderdomspensioen (altijd op opbouwbasis)
  • Partnerpensioen (kan op opbouwbasis of op risicobasis)
  • Wezenpensioen (kan op opbouwbasis of op risicobasis).

Risicobasis

In deze pensioenvormen zit géén spaar-element. Je bouwt géén waarde op in dit pensioen. De verzekeraar of het pensioenfonds verzekeren tijdelijk uitsluitend het risico van jouw overlijden of arbeidsongeschiktheid (dat hangt af van de pensioenvorm, bijvoorbeeld partnerpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen). ‘Tijdelijk’ betekent in dit geval: zolang je in dienst van de werkgever bent. Ga je uit dienst of met pensioen? Dan vervalt deze verzekering helemaal, zonder waarde. Zie het als een soort brandverzekering of de WA-polis van je auto.

xxx

 • Ga je uit dienst of met pensioen? Dan stopt de verzekering van dit pensioen en vervalt dit pensioen geheel, zonder waarde.
 • Voordeel: het kost veel minder, in vergelijking met pensioen op opbouwbasis.
 • Nadeel: als je uit dienst gaat of met pensioen, vervalt dit pensioen.
  Voorbeeld bij partnerpensioen: Is jouw partnerpensioen op risicobasis verzekerd en ga je uit dienst? En overlijd je daarna? Dan krijgt je partner geen partnerpensioen! Realiseer je dat en neem eventueel maatregelen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicopolis. En informeer bij je volgende werkgever hoe het daar zit met partnerpensioen.
 • Nadeel: omdat er geen waarde is opgebouwd, kan je dit pensioen niet meenemen (waardeoverdracht) naar de pensioenuitvoerder van je volgende werkgever als je uit dienst gaat. Want er is simpelweg niets om mee te nemen.

 

Belangrijk: het partnerpensioen op risicobasis wordt uitsluitend verzekerd als je een partner hebt!
Dus check op je UPO bij ‘Uw partner’ of je partner is aangemeld bij de verzekeraar of pensioenfonds!

Op de pagina ‘UPO’ lees je bij ‘Uw partner’ meer over wie partner in de pensioenregeling kan zijn en wie niet.
xxx

 • Voorbeelden van pensioenvormen:
  • Partnerpensioen (kan op opbouwbasis of op risicobasis)
  • Wezenpensioen (kan op opbouwbasis of op risicobasis)
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen (altijd op risicobasis)
  • ANW-hiatenpensioen (altijd op risicobasis)

 

Hoe zie je of jouw partnerpensioen op opbouwbasis of risicobasis is verzekerd?

Dat zie je op je Pensioen 1-2-3 en op je UPO. Zoek naar het icoontje (plaatje) waarop jij staat met je partner, eventueel met je kind er bij.

 

Dit is partnerpensioen op opbouwbasis (met het portemonneetje)

 

 

 

Dit is partner- en wezenpensioen op opbouwbasis (met het portemonneetje)

 

 

 

Dit is partnerpensioen op risicobasis (met het parapluutje)

 

 

 

Dit is partner- en wezenpensioen op risicobasis (met het parapluutje)

 

 

Door naar
‘Stap 1: Pensioengevend loon’
Terug naar
‘Algemeen: Pensioenvormen’