Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Stap 3: Pensioengrondslag 

xxx

 


Op deze pagina lees je over welk bedrag jouw pensioen berekend wordt.


 

Zoals je op de vorige pagina kon lezen, moet in de berekening van je pensioen rekening worden gehouden met de AOW die je straks ontvangt. Een deel van je loon wordt straks vervangen door je AOW-uitkering. Dus moet vóór het berekenen van je pensioen eerst de AOW worden afgetrokken van je pensioengevend loon. Het bedrag dat op papier van je loon wordt afgetrokken, heet ‘AOW-franchise’ (spreek uit: “fransjieze)”. Je pensioengevend loon na aftrek van de AOW-franchise heet de ‘pensioengrondslag‘.

Over die pensioengrondslag wordt je pensioen berekend.

xxx

In formule:

Pensioengevend loon  min  AOW-franchise  =  Pensioengrondslag


Rekenvoorbeeld

Op de vorige pagina’s zijn we begonnen met een rekenvoorbeeld. Op deze en de volgende pagina’s werken we dat uit.

Stel: je pensioengevend salaris is € 54.802. Zie ook de vorige pagina’s “Pensioengevend loon” en “AOW-Franchise“.

  • Heb je een middelloonregeling? Dan is de AOW-franchise die van jouw loon wordt afgetrokken minimaal € 14.802 (2022).

Je pensioengrondslag zou in dit voorbeeld € 54.802 – € 14.802 = 40.000 zijn.

  • Heb je een eindloonregeling? Dan is de AOW-franchise die van jouw loon wordt afgetrokken minimaal € 16.749 (2022).

Je pensioengrondslag zou in dit voorbeeld € 54.802 – € 16.030 = 38.053 zijn.


Door naar
‘Stap 4: Bepalen
welk soort
pensioenregeling
jij hebt’
Terug naar
‘Stap 2: AOW-Franchise’