Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Beschikbare premie: Hoogte van de premie 

 

 


Op deze pagina lees je hoe de hoogte van de premie wordt bepaald die je werkgever beschikbaar stelt voor jouw pensioen.


xxx

De pensioentoezegging van je werkgever is de jaarlijks premie die hij betaalt aan de verzekeraar of pensioenfonds. Niet het uiteindelijke pensioen is de toezegging.

De jaarlijkse premie heet ook wel de ‘beschikbare premie’. Je werkgever stelt de premie als het ware ‘beschikbaar’ aan de verzekeraar of pensioenfonds om daarvan de pensioentoezegging uit te voeren.

 

Hoe hoog is de beschikbare premie?

Hoeveel premie stelt je werkgever beschikbaar voor je pensioen? Het is niet willekeurig. Het is dus niet zo dat hij Pietje meer geeft dan Jantje omdat hij die aardiger vindt.

De jaarlijkse beschikbare premie wordt berekend volgens een ‘premie-staffel‘. Dat is een tabel, waarin per groepen van leeftijden een premiepercentage over je pensioengrondslag staat. Hieronder staat een voorbeeld. Op de volgende pagina ‘PremieStaffel‘ lees je welke staffels er zijn.

Wat het uiteindelijke pensioenbedrag wordt, hangt in de eerste plaats af van je loon. Maar vervolgens ook van het percentage beschikbare premie, de beleggingsopbrengsten, de rekenrente op je pensioendatum en de tarieven van de verzekeraar op je pensioendatum. Allemaal onzekere factoren. Daarom kan de verzekeraar of pensioenfonds nu nog niet zeggen hoe hoog je pensioen op je pensioendatum zal zijn. Zo staat het ook op je UPO. Ze kunnen vaak wel een indicatie geven op basis van gegevens zoals ze nu zijn.

 

Premiestaffel

Aan de hand van een tabel in je pensioenreglement bepaalt je werkgever hoeveel premie hij per jaar voor jou afdraagt aan de verzekeraar of pensioenfonds. Deze tabel heet de ‘premiestaffel’.

Voorbeeld:

In het pensioenreglement staat dat de werkgever elk jaar de volgende premie beschikbaar stelt:

Voor werknemers van:

15 t/m 19 jaar: x6,9%

20 t/m 24 jaar: x7,7%

25 t/m 29 jaar: x8,9%

30 t/m 34 jaar: 10,4%

35 t/m 39 jaar: 12,0%

40 t/m 44 jaar: 14,0%

45 t/m 49 jaar: 16,3%

50 t/m 54 jaar: 19,0%

55 t/m 59 jaar: 22,3%

60 t/m 64 jaar: 26,5%

65 t/m 67 jaar: 30,6%

over je pensioengrondslag.

Weet je nog? Je pensioengrondslag is je loon na aftrek van de AOW-franchise.

 


Rekenvoorbeeld:

  • Je bent op 1 januari 40 jaar. Op de pagina Pensioengrondslag hadden we gezien dat je pensioengrondslag in dat rekenvoorbeeld € 40.000 was. Een beschikbare premieregeling is afgeleid van Middelloon, je gaat dus uit van een franchise die hoort bij Middelloon.
  • In de premiestaffel hierboven staat, dat voor werknemers van 40 t/m 44 jaar het percentage beschikbare premie 14,0% van de pensioengrondslag is.
    Dan is de beschikbare premie dat jaar voor jou € 40.000 x 14% =€ 5.600.

 

Wat wordt er betaald van deze beschikbare premie?

In het overgrote deel van de beschikbare-premieregelingen wordt ‘Staffel 2’ toegepast. Over de verschillende staffels die er zijn, lees je meer op de volgende pagina ‘PremieStaffel‘.
Staffel 2 is bedoeld voor het opbouwen van:

  • Ouderdomspensioen en
  • Partnerpensioen voor je partner, als je overlijdt op of na de pensioenrichtleeftijd.

De € 5.600 uit het bovenstaande voorbeeld is in een regeling met staffel 2 bedoeld om een beleggingenpot op te bouwen. Stel dat de koers van een bepaald aandeel op de beurs op 1 januari € 100 per aandeel is. Dan koop je dat jaar 56 aandelen, die in jouw beleggingenpot gaan. Het jaar is er weer een nieuwe beschikbare premie, gebaseerd op je pensioengrondslag van dat jaar. Je bent dan inmiddels 41, dus volgens de premiestaffel in dit rekenvoorbeeld blijft je percentage beschikbare premie 14%. Van de beschikbare premie koop je weer aandelen, tegen de dan geldende koers. Ook die aandelen gaan weer in jouw beleggingenpot. Op de pensioenrichtleeftijd worden de aandelen van jouw beleggingenpot verkocht tegen de dan geldende koers. Met de vrijkomende beleggingswaarde koop je in dit voorbeeld ouderdomspensioen + partnerpensioen als je overlijdt op of na de pensioenrichtleeftijd.

Hoe dat opbouwen van een beleggingenpot precies in zijn werk gaat kan ook je lezen op de vorige pagina bij ‘Hoe gaat het beleggen in zijn werk?’


 

Risicoverzekeringen vóór de pensioendatum

Naast de pensioenen die je op je pensioenrichtleeftijd koopt van je beleggingenpot, is er ook vaak pensioen verzekerd dat kan ingaan vóór je pensioenrichtleeftijd. Dat zijn pensioenen op risicobasis. Zij dekken je overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico vóór je pensioenrichtleeftijd af. Bijvoorbeeld:

  • partner- en wezenpensioen voor je partner en kinderen, voor het geval je overlijdt vóór je pensioenrichtleeftijd terwijl je nog in dienst bent bij je werkgever
  • (soms) arbeidsongeschiktheidspensioen voor jezelf voor het geval je arbeidsongeschikt wordt vóór je pensioenrichtleeftijd, terwijl je nog in dienst bent bij je werkgever
  • (bijna altijd) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voor voortzetting van pensioenopbouw, voor het geval je arbeidsongeschikt wordt vóór je pensioenrichtleeftijd, terwijl je nog in dienst bent bij je werkgever.

In deze pensioenen bouw je geen waarde op. Ze vervallen als je uit dienst gaat (en dan niet arbeidsongeschikt bent).

De premies voor deze risicoverzekeringen (‘risicopremies’) gaan in een pensioenregeling met staffel 2 niet ten koste van de beschikbare premie. Deze risicopremies betaalt je werkgever apart, bovenop je beschikbare premie. Dus de totale premie die je werkgever voor jou betaalt aan de verzekeraar of pensioenfonds, is meestal (veel) meer dan slechts de beschikbare premie.

Lees alles over premiestaffels.

Door naar
‘Stap 7: Pensioen(richt)leeftijd’
Terug naar
‘Je hebt een Beschikbare-
premieregeling’