Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Uitleg: Hoe werkt Eindloon? 

 

 


Op deze pagina lees je wat een eindloonregeling is en hoe deze werkt.


xxx

In een Eindloonregeling hangt je pensioen, net als bij Middelloon, af van je pensioengrondslag, je dienstjaren en het opbouwpercentage per dienstjaar. Elk (dienst)jaar bouw je van je pensioengrondslag een stukje van je totaal bereikbare pensioen op.

Toch is er een groot verschil met Middelloon: bij Eindloon wordt ook het pensioen dat je in achterliggende diensttijd bij deze werkgever al hebt opgebouwd, ‘bijgewerkt’ (mee-verhoogd of mee-verlaagd) aan de hand van je laatstverdiende loon. Het pensioen dat je al hebt opgebouwd, verandert dus mee. Hoe komt dat: je totaal bereikbare pensioen wordt elk jaar berekend over je laatstverdiende loon over al je dienstjaren. Vandaar de term ‘eindloon’.


xxx

Rekenvoorbeeld

Op de pagina “Dienstjaren” hebben we een rekenvoorbeeld uitgewerkt. We hebben daar het ouderdomspensioen berekend in het eerste jaar nadat je in dienst van deze werkgever bent gekomen

De opbouw in het eerste jaar was 630,54.

Stel dat je pensioengevend loon in het tweede jaar is gestegen naar € 57.344. Stel dat de AOW-franchise gelijk is gebleven. Waardoor je pensioengrondslag in het tweede jaar € 57.344 – € 16.749 = € 40.595 is geworden.

Hierboven kon je lezen, dat een wijziging van je pensioengrondslag geldt voor alle diensttijd. Dat zijn dus in het rekenvoorbeeld 20 dienstjaren.

Hoeveel is nu de opbouw in dit tweede jaar?

De opbouw is € 40.595 x 1,657% = 672,66.

En hoeveel is je totaal bereikbare pensioen?

Je nieuwe pensioengrondslag, gebaseerd op je laatste loon, is € 40.595.

Reken dan over deze laatste pensioengrondslag € 40.595 x 1,657% x 20 (alle) dienstjaren.

Je nieuwe totaal bereikbare pensioen is dan 13.453 (afgerond) bruto per jaar.

 

Wat is nu het verschil met een middelloonregeling?

  • De manier van uitrekenen van je totaal bereikbare pensioen is anders, zie de pagina “middelloon“;
  • Stel voor het gemak even dat de manier van uitrekenen van je totaal bereikbare pensioen hetzelfde zou zijn. In de eindloonregeling is je totaal opgebouwde pensioen na het tweede jaar € 630,54 + € 672,66 = € 1.303,20. In een eindloonregeling wordt bij een verhoging van je pensioengrondslag (in tegenstelling tot een middelloonregeling) ook je opbouw van het eerste jaar nog ‘opgekrikt’ aan de hand van je nieuwe loon (‘eindloon’) van € 633,72 naar € 672,66. Er moet dus nog een inhaal-opbouw worden gedaan van € 42,12. Zo wordt ook de achterliggende opbouw van € 630,54 verhoogd naar € 672,66. Dat noemen we ‘backservice‘. Ofwel inkoop van pensioen over achterliggende diensttijd.

Dit gebeurt elke keer als je pensioengrondslag hoger is geworden, meestal bij loonsverhoging. De inhaal-inkoop vindt dan plaats bij alle achterliggende stukjes opbouw. Stel dat in het derde jaar door een verhoogde pensioengrondslag de jaarlijkse inkoop € 800 zou zijn. Dan worden ook de opgebouwde pensioenen van het eerste en het tweede jaar (elk € 672,66) verhoogd naar elk € 800. Een backservice van 2 x € 127,34 = € 254,68 dus.

Het is vooral dit element dat een eindloonregeling duur maakt en de werkgever onverwachte uitgaven voor pensioen bezorgt. Vandaar dat veel werkgevers in het begin van deze eeuw geleidelijk zijn overgestapt van een eindloon- naar een middelloonregeling. Want bij een middelloonregeling is er geen backservice. De eindloonregeling werd gewoon te duur.


 

Vergelijking middelloon met eindloon:

  1. Op basis van hetzelfde pensioengevende loon, dezelfde AOW-franchise en dus dezelfde pensioengrondslag is vanaf het tweede jaar je pensioen in Eindloon hoger. Dat verschil wordt groter bij elke loonsverhoging. Je begrijpt nu misschien ook waarom een Eindloonregeling duurder is dan een Middelloonregeling.
  2. Een deel van dat verschil wordt echter teniet gedaan. Want bij Eindloon is de minimale AOW-franchise verplicht een hoger bedrag. Je pensioengrondslag is bij Eindloon dus lager. En daarmee je totaal bereikbare pensioen en je jaarlijkse opbouw.
    Toch is over het algemeen bij de meeste mensen de einduitkomst bij Eindloon beter dan bij Middelloon. Hoe hoger je pensioengevend loon en hoe meer dienstjaren je hebt, hoe beter de uitkomst bij de eindloonregeling wordt.
  3. Is een Middelloonregeling daarmee gelijk slechter? Niet als je in je Middelloonregeling regelmatig indexaties (toeslagen op pensioen) krijgt. Die kunnen het verschil tussen Eindloon en Middelloon opheffen. In je Pensioen 1-2-3, in je Pensioenreglement en op je UPO kan je lezen of er in jouw pensioenregeling indexaties (toeslagen op pensioen) zijn opgenomen.
  4. Bij Middelloon mogen indexaties gegeven worden over opgebouwd pensioen van werknemers die nu pensioen opbouwen, voormalige werknemers en pensioengerechtigden. Bij Eindloon mogen alleen indexaties gegeven worden over opgebouwd pensioen van voormalige werknemers en pensioengerechtigden.

 

Door naar
“Start: Wat is pensioen?’
Terug naar
huis (‘Home’)