Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Geen pensioen meer vanwege Pensioenakkoord?


Er gebeurt iets vreemds in pensioenland. Een onverwacht effect van het Pensioenakkoord. Denk even met me mee, want misschien zie ik iets over het hoofd.

Pensioenakkoord: doorsneepremie wordt leeftijdsonafhankelijke premie

In het Pensioenakkoord 2019 is afgesproken dat er een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie komt. In het huidige systeem van doorsneepremie bij pensioenfondsen betalen jongeren nu te veel premie voor het pensioen dat ze opbouwen en ouderen te weinig. Als we daar in één ‘big bang’ mee stoppen, zijn vooral deelnemers rond de 45 jaar het slachtoffer. Zij hebben de ‘dure’ jonge jaren achter zich, maar profiteren niet meer van de goedkopere oude jaren. Werknemers jonger dan 30 en toekomstige deelnemers profiteren van het afschaffen van de doorsnee-systematiek. Voor gepensioneerden heeft het geen directe gevolgen.

Compensatie

Tijdens een overgangsperiode moet er worden gekeken naar eventuele compensaties. De compensatie van de groep deelnemers met het zwaartepunt rond 45 jaar kan tientallen miljarden euro’s kosten. Zonder compensatie verslechtert het uitzicht op pensioen voor het overgrote deel van de deelnemers die nu pensioen opbouwen. De SER vond dat deelnemers die nadeel ondervinden gecompenseerd moeten worden. Pech- en gelukgeneraties moesten worden voorkomen. De lusten en lasten moesten eerlijk verdeeld worden.

Maar wie zal dat betalen?

Voor de betaling van die compensatie wordt nu vooral naar de werkgevers gekeken. Zij zouden hier jarenlang veel geld voor moeten ophoesten.
De eerste reactie van vooral kleinere werkgevers is dat het pensioen dan veel te duur wordt voor hun onderneming. En dat ze dan maar helemaal willen stoppen met verdere pensioenopbouw voor hun werknemers. Hun werknemers zouden ze kunnen compenseren door bijvoorbeeld meer loon.
Die werknemers zul je daarover niet horen klagen, omdat per direct hun loonstrookje hoger wordt. Dat onmiddellijke effect valt op, elke maand weer. Dat in ruil hun verdere pensioenopbouw is gestopt, is een uitgesteld effect en valt dus minder op. Werknemers kijken nog veel te weinig naar hun pensioen. Dus ik vrees dat ze pas vlak voor de pensioendatum of bij overlijden of arbeidsongeschiktheid keihard geconfronteerd worden met hun achtergebleven pensioen. En dat zij of hun partner niet meer kunnen blijven leven zoals voorheen.

Geen pensioen meer vanwege Pensioenakkoord?

Een vreemd effect van het Pensioenakkoord: vanwege het Pensioenakkoord stoppen werkgevers misschien met pensioen.
Maar misschien zie ik iets over het hoofd?