Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Privacybeleid

Wie ben ik

Mijn naam is Erick Overpelt.

Ik ben de eigenaar van website-adres https://pensioengenieten.nl en de pagina’s die daar onder hangen.

Pensioengenieten.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik ben ook ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van pensioengenieten.nl.

Ik ben te bereiken via info@pensioengenieten.nl

 • Ik ben geen ondernemer.
 • PensioenGenieten.nl is geen onderneming en/of rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid.
 • PensioenGenieten.nl is ook niet verbonden aan een onderneming.
 • PensioenGenieten.nl is mijn privé-initiatief en heeft geen winstoogmerk.
 • PensioenGenieten.nl dient slechts een maatschappelijk doel. Namelijk het op een eenvoudige en toegankelijke manier informeren van de lezer over de werking van (voornamelijk) het werkgeverspensioen.
 • Voor de lezer is dit gratis.

 

Contactgegevens:

 • https://pensioengenieten.nl
 • e-mail: info@pensioengenieten.nl

 

Persoonsgegevens die pensioengenieten.nl verwerkt

Pensioengenieten.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die pensioengenieten.nl verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie zoals e-mail.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

PensioenGenieten.nl heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. PensioenGenieten.nl kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Pensioengenieten.nl raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat pensioengenieten.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@pensioengenieten.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

pensioengenieten.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of blog
 • Het sturen van een e-mail als er nieuwe berichten zijn
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over nieuwe informatie op de website
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten (indien van toepassing).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pensioengenieten.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

In principe deelt pensioengenieten.nl jouw gegevens met niemand.
Pensioengenieten.nl verstrekt uitsluitend aan derden (en alleen als dit nodig is) voor de uitvoering van mijn afspraken met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de website gebruikt

Pensioengenieten.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pensioengenieten.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heeft pensioengenieten.nl je al geïnformeerd over deze cookies en je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je toestemming verloopt na 1 dag.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op pensioengenieten.nl worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven. Ook worden er cookies geplaatst die het bezoek aan mijn website meten. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics: Een analytische cookie die websitebezoek meet.
 • Google Analytics for WordPress by MonsterInsights: Een analytische cookie die websitebezoek meet.
 • Jetpack: Een analytische cookie die websitebezoek meet.
 • Facebook: verzorgt een verbinding met mijn Facebook pagina.
 • LinkedIn: verzorgt een verbinding met mijn LinkedIn pagina.
 • Deelknoppen naar WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Telegram en Twitter.

 

Hoe lang pensioengenieten.nl jouw persoonsgegevens bewaart

Pensioengenieten.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Pensioengenieten.nl hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: Uiterlijk vijf jaar, of zoveel eerder als de vraag en het antwoord zijn achterhaald door nieuwe wetgeving, regels of maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Personalia: idem 
 • Adres: idem
 • E-mailadres: idem
 • IP-adres: idem

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door pensioengenieten.nl. Je hebt ook het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die pensioengenieten.nl van jou heeft in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde (organisatie), te sturen.
Je kunt een verzoek tot verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pensioengenieten.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe pensioengenieten.nl persoonsgegevens beveiligt

Pensioengenieten.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pensioengenieten.nl
De website is goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Reacties van bezoekers worden door een geautomatiseerde spamdetectieservice geleid. E-mails worden door een internetsecurityprogramma geleid.