Welkom! op PensioenGenieten.nl, pensioen in helder Nederlands!

Uitleg: Eigen bijdrage 

 

 


Op deze pagina lees je dat je soms een eigen bijdrage betaalt. Je leest waarom dat is en hoe de hoogte wordt vastgesteld.


 

Een pensioenregeling van je werkgever is een geweldige arbeidsvoorwaarde!

Denk je maar eens in wat er zou gebeuren zonder pensioenregeling:

 • Alleen maar AOW als je niet meer kunt werken op je oude dag. Of je moet doorwerken tot je er letterlijk bij neervalt.
 • Misschien Anw voor je partner als je overlijdt. Maar door de strenge eisen aan de Anw (lees deze pagina maar) krijgt je partner waarschijnlijk geen Anw. Heeft je partner dan voldoende inkomen?
 • Alleen maar een WIA-uitkering als je arbeidsongeschikt wordt. En dat is geen vetpot, zoals je kon lezen op deze pagina. En ook wordt je pensioenopbouw niet voortgezet zonder verdere premiebetaling.

Werkgevers zijn in beginsel niet verplicht een pensioenregeling aan te bieden. Tenzij ze werken in een branche waar ze zich verplicht moeten aansluiten bij een Bedrijfspensioenfonds. Of als het bij CAO of andere arbeidsvoorwaarden geregeld is dat ze pensioen moeten aanbieden.

 

Waarom biedt een werkgever pensioen aan?

Dus waarom zou een werkgever een pensioen toezeggen aan zijn werknemers?

Hieronder een aantal argumenten, in willekeurige volgorde:

 1. Een goede werkgever erkent dat hij een zorgplicht heeft naar zijn werknemers.
 2. Pensioen wordt zeer gewaardeerd door werknemers. Pensioen is iets dat ze anders zelf niet zouden regelen. Vanwege de kosten en omdat ze denken dat pensioen erg moeilijk is.
 3. Overlijdt een werknemer? De werkgever wil beslist geen ‘huilende weduwe’ aan de deur, die hem verwijt geen pensioen geregeld te hebben.
 4. Een goede pensioenregeling draagt bij aan het imago van de werkgever.
 5. Een goede pensioenregeling kan het verschil maken voor een sollicitant, als de overige arbeidsvoorwaarden hetzelfde zijn.
 6. Een goede pensioenregeling kan werknemers aan de werkgever binden.
 7. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer gaat de pensioenopbouw meestal gewoon door. Zonder dat het de werkgever of werknemer nog geld kost.

 

Kostbare arbeidsvoorwaarde

Pensioen is niet alleen een geweldige arbeidsvoorwaarde, maar ook een kostbare. Dat realiseert lang niet iedereen zich. De uitgaven van de werkgever voor pensioen zijn al gauw 20% (!), en vaak veel meer, van zijn totale loonkosten. Afhankelijk van het soort pensioenregeling en de inhoud. Daarom is het helemaal niet gek dat werkgevers soms een eigen bijdrage van de werknemers vragen.

 

Wie bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage?

De werkgever bepaalt zelf de hoogte van de eigen bijdrage van de werknemers. De hoogte kan dus verschillen van werkgever tot werkgever. In ieder geval mag je eigen bijdrage niet worden vastgesteld als een ‘nominaal bedrag’. Dat betekent dat de werkgever niet mag bepalen dat je een eigen bijdrage van (bijvoorbeeld) € 1.000 per jaar moet betalen. De reden is, dat deze (bijvoorbeeld) € 1.000 bij mannen of vrouwen, jongeren of ouderen, kan leiden tot een andere pensioenuitkomst. Dat is ongelijke behandeling en dat is verboden.

Een eigen bijdrage moet altijd worden uitgedrukt als een percentage van je pensioengrondslag. Bijvoorbeeld: je eigen bijdrage is 6% van je pensioengrondslag.

 

Hoe wordt de hoogte van de eigen bijdrage berekend?

Nu komt het lastige deel. Voor een goed begrip van het cijfervoorbeeld hieronder, is het misschien handig als je eerst de pagina “Stap 5 bij Beschikbare-premie: Hoogte van de premie” leest.

 

Cijfervoorbeeld

Stel: je werkgever heeft een ‘Beschikbare-premieregeling’ met daarin ‘Staffel 2’. In dit voorbeeld gaan we uit van de volgende denkbeeldige cijfers:

 • De loonsom (dit is de optelling van de lonen van alle werknemers samen) van de onderneming
  = € 500.000
 • De som van de pensioengrondslagen (de optelling van alle pensioengrondslagen)
  = € 365.000

De totale premie voor de pensioenregeling van (stel) € 75.000 bestaat uit:

 • € 60.000 ‘beschikbare premie’ voor de opbouw van ouderdomspensioen + partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum.
 • € 15.000 aanvullende risicopremies voor de verzekering van partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum.

Stel dat de werkgever maximaal 10% van de loonsom zelf wil betalen.
Dat is dan 10% van € 500.000 = € 50.000.
Van de € 75.000 totale premie betaalt de werkgever dus maximaal € 50.000

De werkgever betaalt in deze regeling zelf de aanvullende risicopremie van € 15.000.
De werkgever wil dus maximaal nog € 50.000 minus € 15.000 = € 35.000 betalen.

Op een rijtje:

 • € 75.000 totale pensioenpremie
 • af: € 15.000 aanvullende risicopremie die de werkgever zelf betaalt
 • af: € 35.000 restant bijdrage werkgever

Resteert € 25.000 die door de werknemers betaald moet worden. Dit is de totale eigen bijdrage voor alle werknemers samen.

Dit bedrag moet op de een of andere manier worden verdeeld over alle werknemers. Dat gebeurt door het totaalbedrag van de eigen bijdrage af te zetten tegen de som van de pensioengrondslagen. Dus € 25.000 gedeeld door € 365.000 = 6,85% van de pensioengrondslag per werknemer.

Het feitelijke bedrag dat jij als werknemer betaalt, kan verschillen van het bedrag dat je collega betaalt. Want misschien heeft je collega een hoger of lager loon, en dus een hogere of lagere pensioengrondslag. Maar een collega met hetzelfde loon als jij (en dus dezelfde pensioengrondslag), betaalt precies evenveel als jij.

 

Hoe betaal je de eigen bijdrage?

Je werkgever verdeelt het totaalbedrag van de eigen bijdrage over 12 maanden. Vervolgens trekt hij dit bedrag elke maand op je loonstrook af van je bruto loon. Pas daarna worden de loonbelasting en premies afgetrokken. Je betaalt dus minder loonbelasting en premies. Op die manier betaalt de belastingdienst ook mee aan jouw pensioen!